Přenosa Datových Souborů

Společnost VMT ECOPACK umožňuje odesílat a přijímat datové soubory přes zabezpečený server. Zajímáte-li se o tuto možnost nebo potřebujete vědět více informací, obraťte se na vedoucího prodeje pro vaši oblast.

Vedoucí prodeje vám poskytne pokyny jak používat náš zabezpečený server.