Wyróżnienia

VMT ECOPACK bierze udział z nowymi produktami (Foldable ECOBOX) na   “Obal roku 2016” (Opakowanie roku 2016) w Republice Czeskiej.

Spośród 85 uczestników VMT otrzymał tnagrodę / licencję  na używanie logo “Obal roku 2016” na naszym nagrodzonym produkcie.

Oto nasz zwycięski produkt:

Foldable ECOBOX